Jeden z najsofistikovanejších spôsobov prekrytia terás súčasnosti. Odraz slnečného žiarenia a odvetrávanie tieneného priestoru zároveň.

Jeden z najsofistikovanejších spôsobov prekrytia terás súčasnosti. Odraz slnečného žiarenia a odvetrávanie tieneného priestoru zároveň.

Bioklimatické pergoly

Výraz „bioklimatická“ v tomto prípade znamená, že koncept vychádza z fyzikálnych vlastností, teda jednak odrazu slnečného žiarenia a predovšetkým z faktu, že teplo (teplý vzduch) stúpa hore. Naklopené lamely teda odrážajú slnečné lúče a zároveň umožňujú odvetrávanie tieneného priestoru.

Okrem tienenia za súčasného vetrania, prinášajú tieto systémy aj úplnú ochranu pred dažďom. Dodávaná dažďová automatika zabezpečí uzatvorenie lamiel v prípade dažďa bez potreby Vášho zásahu. Voda steká zo strechy integrovaným odkvapovým systémom.