Soliday C

Pomocou diaľkového ovládania sa plachta rozvinie či automaticky zvinie na navíjací diagonálne uložený hriadeľ.

Tvar plachty Štvoruholník
 Veľkosť do 85 m²
Výsun plachty do 7 metrov
Dĺžka hriadeľa do 11.5 m
Využitie tienenie aj ochrana pred dažďom

Automaticky rozvinovaná plachta, ktorá umožňuje vytvoriť prakticky akýkoľvek typ a formu tieniacej plachty. Soliday Soliday C má na rozdiel od systému Soliday M pevný hliníkový eloxovaný hriadeľ, takže je možné realizovať až do dĺžky 11,5 m. Nové možnosti v tvare plachty sú dosiahnuté vďaka použitiu nového patentovaného systému sťažňa Soliday – Pylon (nerezový stožiar s lanovým navíjačom umožňuje  vyťahovať plachtu o dĺžke až 7 m). Soliday – Pylon môže byť umiestnený kdekoľvek a nevyžaduje žiadne ďalšie napájanie. Systém zaisťuje stále optimálne napnutie plachiet. Ťažná sila je individuálne prispôsobovaná vzhľadom na veľkosť plachty. Vzhľadom na požadovaný tvar tienenia môže byť použitý jeden , alebo dva Soliday – pylóny.

Soliday C ponúka vďaka novému patentovanému riešeniu ešte ľahšiu obsluhu. Pomocou diaľkového ovládania sa plachta rozvine či automaticky zvinie na navíjací diagonálne uložený hriadeľ. Tieniacu plachtu je možné bez problémov zaistiť v ľubovoľnej pozícii. Tento systém je možné doplniť slnečným a veterným senzorom, ktorý vám ponúkne ešte viac komfortu a zabezpečenia aj vo Vašej neprítomnosti.
Naši vyškolení odborníci prispôsobia Soliday C presne podľa Vašich želaní. So systémom slnečných plachiet Soliday C vytvoríte nový obytný priestor, kde sa budete nielen cítiť dobre, ale elegantné konkávne tvary plachty a oceľová (prípadne dizajnová hliníková) konštrukcia potešia aj vaše oko.

Nová koncepcia hliníkových sťažňov s kvapkovitým prierezom – Droppole umožňuje pohodlné vnútorné vedenie káblov prívodu elektrickej energie vnútri sťažňa a to aj v prípade že stĺp obsahuje napínací systém. Napínanie je zabezpečené prostredníctvom patentovaných plynových vzpier. Pevnosť nového stĺpa sa zvýšila až na štvornásobok oproti štandardnému kruhovému profilu. Jeho maximálna dĺžka je 5000mm. Droppole umožňuje elegantné upevnenie navíjacieho hriadeľa a aj jeho podpery pri hriadeľoch dlhších ako 8000mm do drážky sťažňa.