Markízy – kazetové markízy, polokazetové markízy, terasové markízy, fasádne markízy, markízy so sklopnými ramenami, markízolety, markízové prístrešky, markízy pre zimné záhrady.

Markízy – kazetové markízy, polokazetové markízy, terasové markízy, fasádne markízy, markízy so sklopnými ramenami, markízolety, markízové prístrešky, markízy pre zimné záhrady.

Markisen

Markízy sú roky najobľúbenejším prvkom tienenia terasy. Ideálnym je prevedenie s kazetou. Množstvo typov kazetových markíz, s rôzne dizajnovo spracovanými kazetami chrániacimi hriadeľ s navinutým tieniacim materiálom, umožňuje výber toho správneho modelu vhodného pre každý typ architektúry alebo spôsob inštalácie.

Viac

Mnohé z markízdržiteľmi prestížnych ocenení za dizajn a môžu tak byť správnym doplnkom a „šperkom“ každej terasy, alebo môžu byť celkom nenápadné, bez minimálneho rušivého vplyvu na architektúru stavby. Bežne sa dodávajú až do rozmerov 7 m šírky a 4 m vysunutie. U niektorých modelov je možné predný výsuvný profil vybaviť tzv. výsuvným volánom, ktorý slúži na zatienenie proti nízkemu – zapadajúcemu slnku, ale aj na zabezpečenie intimity.

Tienenie terasy a balkóna

Keďže veľké terasové markízy sú vďaka konštrukcii pomerne náchylné na poškodenie vetrom (odolnosť sa udáva zhruba do rýchlosti vetra 30 -35km/hod) je žiaduce ich proti poškodeniu zabezpečiť minimálne veternou automatikou, ktorá samozrejme predpokladá vybavenie markízy motorovým ovládaním. Ideálnym riešením je použitie kombinovanej automatiky slnko/vietor. Markíza tak v automatickom režime zatieni terasu, eventuálne zamedzí prehrievaniu sa miestností pred ktorými je inštalovaná, aj počas vašej neprítomnosti.

Obmedzene môže markíza slúžiť aj ako ochrana pred dažďom. Dôležitý je dostatočný sklon markízy, zabezpečujúci odtekanie vody a zamedzujúci tvorbe tzv. vodného vaku, ktorý môže mať za následok aj celkovú deštrukciu markízy. V lepšom prípade dôjde pod váhou vody k deformácii – vyťahaniu poťahu markízy, v horšom prípade k zlomeniu ramien, ktoré často poťah markízy navyše prepichnú. Spríjemniť a predĺžiť pobyt na terase môžu aj rôzne doplnky ako napr. svetelné rampy (alebo do konštrukcie markíz integrované osvetlenie) a infražiariče.

Výhody tienenia terasy pomocou markízy

  • široká ponuka typov a druhov tak konštrukcií ako aj poťahových materiálov
  • vysoký komfort užívateľského ovládania (motorové diaľkové ovládanie, automatizácia pri ochrane pred slnkom a pred poškodením markízy vetrom)
  • markíza v čase mimo sezónu nijako neobmedzuje priestor terasy alebo výhľad
  • markízu nie je v prípade vybavenia kazetou potrebné nijako zabezpečovať na obdobie, kedy sa nepoužíva (nie je potrebná demontáž)
  • nižšie investičné náklady ako pri pergolových clonách

Nevýhody tienenia terasy pomocou markízy

  • relatívne obmedzené používanie vzhľadom na nižšiu efektivitu ochrany tieneného priestoru voči dažďu (markízu je zakázané vysúvať v prípade sneženia. Len malá vrstva snehu, alebo námrazy môže v pri zasúvaní – navíjaní látky, zväčšiť objem návinu na hriadeli tak, že dôjde k deštrukcii konštrukcie kazety.)
  • žiadna ochrana pred vetrom (markíza sama musí byť chránená pred poškodením vetrom.)
  • relatívne nižšia schopnosť zabezpečenia intimity tieneného priestoru ( tento nedostatok je možné čiastočne riešiť napríklad spúšťacím volánom alebo inštaláciou ďalších prvkov, ako napr. bočných markíz)
Šírka
Šírka
Druh
Druh
Značka
Značka